Yamaguchi & Tsukishima Earrings

Yamaguchi & Tsukishima Earrings. Plastic handmade Tadashi Yamaguchi and Kei Tsukishima dangle earrings.. 。

Yamaguchi /& Tsukishima Earrings
Yamaguchi /& Tsukishima Earrings
Yamaguchi /& Tsukishima Earrings
Yamaguchi /& Tsukishima Earrings